Redakcija časopisa

Glavni i odgovorni urednik

  Prof. dr Goran Popović

Redakcioni odbor:

 • Prof. dr Goran Popović, Ekonomski fakultet Banja Luka, predsjednik
 • Prof. dr Dragan Mikerević, Ekonomski fakultet Banja Luka, član
 • Prof. dr Jasmin Komić, Ekonomski fakultet Banja Luka, član
 • Prof. dr Kata Škarić Jovanović, Ekonomski fakultet Beograd, član
 • Prof. dr sc. Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Zagreb, član
 • Prof. dr Mirko Puljić, Ekonomski fakultet Sarajevo, član
 • Prof. dr Anđelko Lojpur, Ekonomski fakultet Podgorica, član
 • Prof. dr Janez Prašnikar, Ekonomski fakultet Ljubljana, član
 • Prof. dr Brano Markić, Ekonomski fakultet Mostar, član
 • George W. Kester, DBA, Washington and Lee University, USA, član
 • Prof. dr Gojko Rikalović, Ekonomski fakultet Beograd, član

Sekretar redakcionog odbora

Mr Siniša Rakita

Lektor

Mr Tatjana Marić

Tehnički urednik

Milan Damjanović