Kontakt

Ekonomski fakultet
Acta Economica
Majke Jugovića 4
78 000 Banja Luka

Kontakt osoba:

Siniša Rakita - sekretar redakcionog odbora
Tel: +387 (0) 51 430 042
Imejl: