Dostava radova

Radovi se dostavljaju elektronskom poštom i poštom u jednom ispisanom primjerku zajedno sa CD-om, i popunjenom aplikacijom. Na naljepnici obavezno navesti ime autora i naziv rada.

Svi rukopisi se dostavljaju glavnom uredniku koji, nakon što ih pročita, određuje daljnji postupak: a) odmah šalje rukopis na recenziju; b) ako ima određenih primjedbi i sugestija, rukopis vraća autoru na doradu; c) odbija rukopis.

Ukoliko je autor usvojio primjedbe urednika i obradio tekst u skladu sa sugestijama, rukopis se šalje na recenziju. U tom slučaju autoru se šalje formular Izjava o autorskim pravima, koji treba ispuniti, potpisati i vratiti uredniku. Svojim potpisom autor potvrđuje izvornost članka i svoje autorstvo.

Urednik može odbiti rukopis u sljedećim slučajevima:

  • tema koju obrađuje rukopis nije relevantna,
  • rukopis sa sličnom temom već je objavljen u časopisu,
  • rukopis ne ispunjava standarde časopisa.
Ukoliko rukopis nije prihvaćen, autoru se šalje kratko obavještenje, ali rukopis i CD se ne vraćaju. Da bi se izbjeglo autorovo odustajanje od objave rukopisa u toku recenzentskog postupka, autor se obavezuje svojim potpisom u Izjavi o autorskim pravima da prihvata recenzentski postupak. Nakon toga slijedi odluka o prihvatanju ili odbijanju rukopisa. Prikazi knjiga, doktorskih disertacija, međunarodnih konferencija i drugih naučnih skupova ne podliježu recenziji.